Besluitpunt "Overzicht geplande commissieactiviteiten commissie Digitale Zaken"

commissie Tweede Kamercommissie voor Digitale Zaken (oud) (DiZa)
vergadering 2022-07-01
volgnummer 14
 

Voorstel:

Ter informatie.

Commissieactiviteiten 05-07-2022 17.30 - 18.30

Technische briefing

Overzicht informatiedeling

Nationaal Cyber

Security

Centrum (NCSC)

06-09-2022

30 - 19.00

Rondetafelgesprek

Digitale weerbaarheid 09-09-2022

00 - 12.00

Werkbezoek

Nationaal Cyber

Security

Centrum

(NCSC)

13-09-2022

00 - 19.00

Rondetafelgesprek

Rondetafelgesprek Artificiële

Intelligentie 14-09-2022

00

Commissiedebat

Online veiligheid en cybersecurity 10.00

15-09-2022

30

Technische briefing

Adviescollege ICT-Toetsing 10.30

19-09-2022

00

Werkbezoek

Centraal Bureau voor de Statistiek 14.00

(CBS)

29-09-2022

30

Commissiedebat

Inzet algoritmes en data-ethiek 13.30

binnen de rijksoverheid 06-10-2022 10.00 - 14.00

Commissiedebat

Kunstmatige intelligentie 20-10-2022 13.00 - 17.00

Commissiedebat

Bescherming persoonsgegevens en digitale grondrechten 30-11-2022 10.00 - 12.00

Commissiedebat

Telecomraad (Formeel) d.d. 6 december 2022

Procedurevergaderingen 06-07-2022 11.00 - 12.00

Procedurevergadering 07-09-2022 11.00 - 12.00

Procedurevergadering 28-09-2022 11.00 - 12.00

Procedurevergadering 05-10-2022 11.00 - 12.00

Procedurevergadering 19-10-2022 11.00 - 12.00

Procedurevergadering 09-11-2022 11.00 - 12.00

Procedurevergadering 23-11-2022 11.00 - 12.00

Procedurevergadering 07-12-2022 11.00 - 12.00

Procedurevergadering 21-12-2022 11.00 - 12.00

Procedurevergadering