COM(2022)335 EU - Verslag
Halfjaarlijks verslag betreffende de uitvoering van de financieringstransacties in het kader van NextGenerationEU over 1 januari 2022 - 30 juni 2022

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Halfjaarlijks verslag betreffende de uitvoering van de financieringstransacties in het kader van NextGenerationEU overeenkomstig artikel 12 van Uitvoeringsbesluit C(2021)2502 van de Commissie 1 januari 2022 – 30 juni 2022

officiële Engelstalige titel

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Semi-annual report on the execution of the NextGenerationEU funding operations pursuant to Article 12 of Commission Implementing Decision C(2021)2502 1 January 2022 - 30 June 2022
 
Rechtsinstrument Verslag
COM-nummer i COM(2022)335 NLEN
Celex-nummer i 52022DC0335

2.

Key dates

Document 08-07-2022
Online publicatie 18-07-2022

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs).

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.