Brief regering; Appreciatie van het gewijzigd amendement Van Haga over het lage BTW tarief voor propaan - Wijziging van enkele belastingwetten (Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022)

Deze brief is onder nr. 23 toegevoegd aan wetsvoorstel 36088 - Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van enkele belastingwetten (Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022); Brief regering; Appreciatie van het gewijzigd amendement van het lid Van Haga over het lage BTW tarief voor propaan
Document­datum 11-08-2022
Publicatie­datum 12-08-2022
Nummer KST1044901
Kenmerk 36088, nr. 23
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

36 088    Wijziging van enkele belastingwetten (Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022)

Nr. 23    Brief van de staatssecretaris van Financiën

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 juni 2022

In deze brief vindt u de appreciatie van het kabinet van het amendement van het lid Van Haga (Kamerstuk 36 088 nr. 21, t.v.v. Kamerstuk 36 088, nr. 20). Deze brief is een aanvulling op de brief 'appreciatiebrief amendementen Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022' van 20 juni 2022 (Kamerstuk 36 088, nr. 22). Deze aanvulling dient om het genoemde amendement te appreciëren dat na publicatie van de 'appreciatiebrief amendementen Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022' is ingediend.

 

Kamernummer en indiener

Inhoud amendement

Appreciatie

Kamerstuk 36 088, nr. 21 t.v.v. Kamerstuk 36 088, nr. 20

Groep Van Haga

Met dit amendement wordt de btw op LPG (zoals propaan), niet bedoeld voor transportdoeleinden, tijdelijk verlaagd van

21% naar 9%. De indiener beoogt hiermee het btw-tarief voor LPG (zoals propaan) gelijk te trekken met het btw-tarief voor energie (aardgas,

stadsverwarming en elektriciteit). LPG (zoals propaan) wordt namelijk niet alleen als motorbrandstof gebruikt maar ook om bijvoorbeeld huizen te verwarmen die niet zijn aangesloten op het gasnetwerk in

Nederland.

Ontraden

 • • 
  De Btw-richtlijn staat géén (tijdelijke) btw-verlaging op

LPG toe.

 • • 
  De Btw-richtlijn staat slechts een verlaagd btw-tarief toe voor de levering van aardgas
 • • 
  Een btw-verlaging van 21% naar 9% voor vloeibaar gemaakt petroleumgas (LPG) betekent een derving.
 • • 
  Als de btw-verlaging alleen van toepassing is op LPG dat als functie heeft warmtevoorziening van huishoudens, zou dat leiden tot een derving van € 6 miljoen. Indien het toepassingsbereik niet voldoende afgebakend kan worden, zijn de budgettaire gevolgen groter.
 • • 
  Het amendement bevat geen dekking.
 • • 
  LPG kent veel toepassingen, waaronder als aanstekersgas, voor spuitbussen, gasflessen, etc. Daarmee is de maatregel ongericht en, vanwege afbakeningsproblematiek, moeilijk tot niet uitvoerbaar.
 • • 
  Een verlaging van het btw-tarief ten behoeve van ondernemers, zoals boeren,

De staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij

zal geen materieel effect hebben. Deze ondernemers kunnen de in rekening gebrachte btw veelal in aftrek brengen, ongeacht of dat 21% of 9% btw is.

 • • 
  De accijns op LPG is verlaagd per 1 april 2022, dit is meegenomen in het wetsvoorstel.

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.