Amendement-Van Dijck 36200-B-7 over het naar voren halen van de energietoeslag van 1300 euro

Dit amendement i is onder nr. 7 toegevoegd aan wetsvoorstel 36200 B - Vaststelling begroting gemeentefonds 2023.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Amendement van het lid-Van Dijck 36200-B-7 over het naar voren halen van de energietoeslag van 1300 euro
Document­datum 29-09-2022
Publicatie­datum 29-09-2022
Kenmerk 36200 B, nr. 7
Externe link origineel bericht

2.

Tekst

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

2

Vergaderjaar 2022-2023

36 200-B

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2023

Nr. 7

AMENDEMENT VAN HET LID TONY VAN DIJCK

Ontvangen 29 september 2022

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 3 wordt het bedrag van de algemene uitkeringen en aanvullende uitkeringen verlaagd met € 900.000.000.

II

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 1 Gemeentefonds worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 900.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement regelt de dekking voor het naar voren halen van de energietoeslag van €1300 voor huishoudens tot 120% van het sociaal minimum, die begroot is voor 2023. Via amendement nr. 4 bij wetsvoorstel 36211 wordt ervoor gezorgd dat dit bedrag volledig in december 2022 kan worden uitgekeerd door gemeenten. Op dit moment is het mogelijk dat gemeenten in 2022 al €500 euro van de energietoeslag voor 2023 uitkeren, waarmee niet de enorm gestegen (energie)rekeningen van huishoudens kunnen worden gedekt. Een op de drie huishoudens komt nu al moeilijk rond1 en 1,1 miljoen personen leeft dit jaar onder de armoedegrens.2 Met dit amendement wordt het mogelijk gemaakt dat de groep huishoudens met een relatief laag inkomen een extra lastenverlichting krijgt in de dure en koude decembermaand.

Tony van Dijck

1 https://www.nibud.nl/nieuws/energieprijzen-middeninkomens-komen-niet-rond/

2 https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Concept-Macro-Economische-Verkenning-2023-augustus-2022.pdf


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.