Brief van de minister van Financiën en de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst met de kabinetsreactie op het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) naar vermogensverdeling

donderdag 29 september 2022

Bij wetsvoorstel 36200 IX - Vaststelling begroting Financiën en Nationale Schuld 2023 is een brief ondergebracht.

Bijlage