C-460/20 - Google (Déréférencement d’un contenu prétendument inexact), preliminary ruling Bundesgerichtshof - Germany

Luxemburg stad
© Liesbeth Weijs
datum 8 december 2022 09:30
plaats Luxemburg, Luxemburg
zaal Zittingszaal III - Niveau 6
organisatie Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) i

Hof van Justitie - Grote kamer

DE

Zittingszaal III - Niveau 6

Verzoekschrift (PB) HTML / PDF

Advocaat-generaal : Pitruzzella


1.

Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU)

Het in 1952 opgerichte Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) moet ervoor zorgen dat de wetten en regels die in Europa gemaakt worden, goed worden toegepast. De Europese wetten - het gemeenschapsrecht i - moeten in alle lidstaten hetzelfde worden uitgevoerd. Het Hof van Justitie ziet er verder op toe dat het EU-recht in alle lidstaten op dezelfde manier wordt toegepast.

2.

Meer over...