Brief commissie aan de staatssecretarissen van Financiën: Verzoek om update status wetsvoorstellen inzake delegatiebepalingen (35957 en 35930)

vrijdag 25 november 2022

Bij wetsvoorstel 35930 - Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen is een brief ondergebracht.