Inbreng voor een schriftelijk overleg Tweede Kamer uitgebracht bij wetsvoorstel 36200 VII - Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023

vrijdag 2 december 2022

Bij wetsvoorstel 36200 VII - Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023 is een inbreng voor een schriftelijk overleg ondergebracht.