Douane zet in op aanpak drugssmokkel en slimme handhaving in 2023

Met dank overgenomen van A. (Aukje) de Vries i, gepubliceerd op donderdag 22 december 2022, column.

Net als dit jaar staat de Douane in 2023 stevig aan de lat als het gaat om het bewaken van de buitengrens. De Douane zet sterk in op het voorkomen van drugssmokkel. Ook het handhaven van de sancties tegen Rusland en Belarus gaat volgend jaar onverminderd door. Daarnaast vraagt de stijgende groei van de goederenstoom om slimme handhaving én soepele logistiek en wil de Douane meer gebruik maken van data bij haar taken. Dat staat in het jaarplan van de Douane voor volgend jaar dat staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen en Douane) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De Douane zet zich in voor de fiscale, economische en veiligheidsbelangen van Nederland en Europa. Dit doet de Douane in opdracht van de Europese Unie en negen ministeries, op basis van verdragen, verordeningen en nationale wet- en regelgeving.

De Douane vervulde in 2022 een belangrijke rol bij de handhaving van de sanctiemaatregelen tegen Rusland en Belarus. Ook in 2023 zal dit een groot beslag leggen op de beschikbare capaciteit. De werving van nieuwe medewerkers is in 2022 in gang gezet en wordt in 2023 voortgezet. De toename van het aantal taken en de met pensioen gerelateerde uitstroom in een krappe arbeidsmarkt, maakt de werving van nieuwe medewerkers tot één van de belangrijkste speerpunten voor de Douane. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het meer weerbaar maken van douaniers voor drugscriminelen. Voor drugscriminelen is de kennis vanuit de Douane onmisbaar.

“De kabinetsbrede aanpak van de georganiseerde criminaliteit heeft als doel dat deze van alle kanten wordt ingesloten. Met een gezamenlijke en internationale aanpak zorgen we ervoor dat drugscriminelen geen voet aan de grond krijgen en maken we Nederland veiliger”, zegt staatssecretaris De Vries over het jaarplan van Douane. “De Douane is een belangrijke poortwachter en partner in de strijd tegen ondermijning. Ook komend jaar maakt de Douane zich sterk voor de effectieve bestrijding van deze ontwrichtende criminaliteit.”

Slimme handhaving, soepele logistiek

Nederland is een spil in de wereldwijde handel en logistiek. Meer dan een kwart van alle goederen bestemd voor de Europese Unie komt via Nederland aan, door de lucht en over zee. Dit vraagt om slimme handhaving én soepele logistiek. Burgers en bedrijven krijgen van de Douane in de handhaving de aandacht die past bij hun gedrag. Het bonafide bedrijfsleven wordt daarbij zo goed mogelijk gefaciliteerd. Tegelijkertijd wil Nederland voorkomen dat (synthetische) drugs worden uitgevoerd. In 2023 start de Douane met een pilot rond het geautomatiseerd herkennen van pillen in post waarbij scanbeelden met behulp van vooraf getraind algoritmen worden gebruikt.

Data-gedreven

Aan de hand van analyses van feitelijke data en met behulp van algoritmen die risico’s kunnen voorspellen, ontwikkelt de Douane zich steeds meer naar een data-gedreven organisatie. Het streven is dat data en risicosignalen tussen diverse taken kunnen worden uitgewisseld, zoals bij scan en detectie van goederen en bij de verwerking van aangiftedata. Tegelijkertijd kent de Douane een belangrijke uitdaging op IT-gebied. Naast een toenemende digitalisering, zijn de systemen van Douane aan vernieuwing toe. De vraag naar automatisering overstijgt ook in 2023 het aanbod waardoor de Douane blijft prioriteren en verschillende maatregelen treft in samenspraak met de Europese Unie en het bedrijfsleven.

Documenten