Tof Thissen nieuwe voorzitter Ouderpanel kinderopvangtoeslag

Met dank overgenomen van A. (Aukje) de Vries i, gepubliceerd op woensdag 25 januari 2023, column.

De heer Tof Thissen is benoemd tot voorzitter van het Ouderpanel Kinderopvangtoeslag. Hij neemt deze taak over van de heer Michiel Grauss. De selectie en benoeming is tot stand gekomen in overleg met de ouders uit het ouderpanel. De heer Thissen was tot 1 januari algemeen directeur van het werkbedrijf van het UWV.

Ouderpanel

Het ouderpanel is een groep van 12 tot 15 gedupeerde ouders die zich inzet voor ouders die in de problemen zijn gekomen met de kinderopvangtoeslag. Het ouderpanel is onafhankelijk, de ouders bepalen wat ze onder de aandacht van de herstelorganisatie willen brengen.

“Het ouderpanel is voor ons onmisbaar. De adviezen en inbreng van de ouders zijn nodig om het herstelproces goed te laten verlopen.”, zegt staatsecretaris Aukje de Vries (Toeslagen en Douane). “Het afgelopen jaar heb ik vaak met het ouderpanel gesproken en dat blijf ik ook doen. Ik ben onder de indruk van hun verhalen en ze helpen me de realiteit niet uit het oog te verliezen. Ik kijk uit naar de voortzetting van de gesprekken met de ouders en de samenwerking met Tof Thissen.”

Het ouderpanel denkt mee en geeft gevraagd en ongevraagd advies over de aanpak van het herstel. De ouders van het ouderpanel wonen verspreid over Nederland en overleggen 2 tot 3 keer per maand met elkaar of vaker als dat nodig is. Alle adviezen zijn openbaar. Iedereen kan ze lezen op Ouderpanel.