Gewijzigd amendement ingediend op wetsvoorstel 35594 - Afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers

dinsdag 31 januari 2023

Bij wetsvoorstel 35594 - Wijziging Elektriciteitswet en Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers is een gewijzigd amendement ondergebracht.