Motie in Tweede Kamer bij behandeling van wetsvoorstel 36165 - 7e inc. suppl. begr. OCW 2022 (Uitvoering, Oekraïne en Herdenking Slavernij)

woensdag 1 februari 2023

Bij wetsvoorstel 36165 - Zevende incidentele suppletoire begroting OCW 2022 (Werk aan Uitvoering, Oekraïne en Herdenkingsjaar Slavernijverleden) is een motie ondergebracht.