Beslisnota(s) over de implementatie van de Omgevingswet (bijlage bij 33118;34986,nr.EV)

1.

Kerngegevens

Officiële titel Beslisnota(s) over de implementatie van de Omgevingswet (bijlage bij 33118;34986,nr.EV)
Document­datum 01-02-2023
Publicatie­datum 01-02-2023
Nummer BLG1071839
Kenmerk 33118; 34986, nr. EV
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Hoofddocument

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.