36299 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wet voorrang voor Nederlanders

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 13 februari 2023 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Kops (PVV) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de Huisvestingswet 2014 zodanig te wijzigen dat Nederlanders voorrang krijgen bij de toewijzing van sociale huurwoningen.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Kops tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met het verlenen van voorrang aan Nederlanders bij de toewijzing van sociale huurwoningen (Wet voorrang voor Nederlanders)

2.

Documenten

(5 stuks)

2 13 februari 2023, geleidende brief, nr. 1     KST362991
Geleidende brief
 
2 13 februari 2023, voorstel van wet, nr. 2     KST362992
Voorstel van wet
 
2 13 februari 2023, memorie van toelichting, nr. 3     KST362993
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.