Brief regering; Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van Universiteiten van Nederland (UNL), mede namens de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) inzake het wetsvoorstel tot toevoeging van decentrale loting als selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

woensdag 29 maart 2023

Bij wetsvoorstel 35765 - Toevoegen van decentrale loting als selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger onderwijs is een brief ondergebracht.