Herziene Grondwet in Staatsblad verschenen

maandag 3 april 2023, 12:06

DEN HAAG (PDC i) - Vandaag is de volledige versie van de herziene Grondwet gepubliceerd in het Staatsblad. Deze versie was al geldig sinds 10 februari dit jaar, maar nog niet eerder in zijn geheel in het Staatsblad verschenen. De Grondwet bevat verschillende wijzigingen waarvoor de procedures in 2022 en 2023 afgerond zijn.

Onder deze wijzigingen valt onder meer de toevoeging van een algemene bepaling i aan de Grondwet die stelt dat de Grondwet de grondrechten en de democratische rechtsstaat garandeert. Verder zijn onder andere de non-discriminatiegronden van artikel 1 aangevuld en is aan artikel 17 toegevoegd dat iedereen recht heeft op een eerlijk proces binnen een redelijke termijn.

Nadat een voorstel tot wijziging is ingediend, ondergaat deze twee lezingen in beide Kamers. Als een voorstel door de eerste lezing in beide Kamers heen komt, moeten er Tweede Kamerverkiezingen gehouden worden voordat de tweede lezing plaats kan vinden. Bij de tweede lezing is een tweederdemeerderheid in beide Kamers nodig om een wijziging door te voeren. De publicatie van de herziene versie van de Grondwet in het Staatsblad is de laatste stap in dit proces.

Bron: Staatsblad 2023/105