COM(2023)188 EU - Verslag
Actuariële evenwicht van de pensioenregeling voor EU-ambtenaren en de gevolgen voor de begroting van bijlage XII bij het Statuut

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over het actuariële evenwicht van de pensioenregeling voor EU-ambtenaren en de gevolgen voor de begroting van bijlage XII bij het Statuut

officiële Engelstalige titel

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the actuarial balance of the Pension Scheme for EU Officials (PSEO) and the budgetary implications of Annex XII to the Staff Regulations
 
Rechtsinstrument Verslag
COM-nummer i COM(2023)188
Celex-nummer i 52023DC0188

2.

Key dates

Document 14-04-2023
Online publicatie 14-04-2023

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.