Europa Vandaag: Commissie presenteert begrotingskader

woensdag 24 mei 2023, 8:30

Europa Vandaag brengt u dagelijks op de hoogte van de activiteiten in de Europese politiek. Geselecteerd en becommentarieerd door de redactie van Europa-Nu.nl. Raadpleeg dagelijks de rubriek om op de hoogte te blijven van Europese ontwikkelingen!

 
Eurobiljetten

Is de Commissie tevreden met Nederland?

In het College van Commissarissen i wordt er vandaag gesproken over het Europees Semester van 2023, oftewel de jaarlijkse cyclus voor de afstemming van het economisch en begrotingsbeleid van de lidstaten. Binnen dit semester geeft de Europese Commissie i de lidstaten verschillende aanbevelingen, onder meer kijkend naar overheidsfinanciën en de arbeidsmarkt, maar ook het sociale terrein.

Deze landenspecifieke aanbevelingen worden vandaag verwacht. Zo ook voor Nederland. Vorig jaar waarschuwde de Commissie voor de hoge schulden van bedrijven en huishoudens, mede veroorzaakt door de hoge huizenprijzen. Ook waren er zorgen over de toenemende personeelstekorten en liep Nederland achteraan als het gaat om het uitfaseren van fossiele brandstoffen. Heeft Nederland verbetering laten zien in het afgelopen jaar?


 
Europees Parlement
Bron: Wikicommons/David Iliff

EP-commissies druk aan het werk

De verkiezingskoorts begint steeds meer toe te nemen in Brussel. De voorbereidingen voor de verkiezingen van het Europees Parlement i volgend jaar zijn al in volle gang. In de Commissie Constitutionele Zaken (AFCO) i wordt vandaag gestemd over een ontwerpverslag over de herverdeling van zetels in het Parlement. Moet er in de nieuwe zittingsperiode vanaf 2024 wat veranderd worden aan het zetelaantal per land? Het verhaal gaat in ieder geval dat Nederland recht zou hebben op twee extra zetels als gevolg van bevolkingsgroei, maar een besluit hierover is nog niet genomen.

Verder wordt er in de EP-commissie Visserij i gesproken over de natuurherstelwet, een onderdeel van de Green Deal. Gisteren stemde een meerderheid van de Commissie Landbouw i al tegen deze plannen, die een belangrijk onderdeel vormen van de plannen van Eurocommissaris Frans Timmermans i. Zal deze commissie net zo kritisch zijn? Overigens wordt de stemming in juli in de plenaire vergadering pas echt spannend voor Timmermans, want daar wordt het standpunt van het hele Parlement bepaald.


 
Bedrijven vanaf onderen gefotografeerd met een vliegtuig in de lucht

EU bespreekt concurrentievermogen met concurrenten

Brussel is vandaag het toneel van de 56e bijeenkomst van de Raad van de Europese Economische Ruimte (EER) i. De EER bestaat uit alle landen van de EU samen met Liechtenstein, Noorwegen en IJsland, en tussen deze landen geldt een interne markt net zoals in de EU geldt. Tijdens de Raad gaan ze het onder meer hebben over het opbouwen van concurrentievermogen op langere termijn binnen de interne markt, ook met het oog op de mondiale uitdagingen. De zitting wordt voorgezeten door de Zweedse minister van Europese Zaken, gezien Zweden het voorzitterschap van de Raad van de EU i op dit moment in handen heeft. Het onderwerp op de agenda is dan ook geen verrassing: het versterken van het concurrentievermogen van de EU is namelijk één van de prioriteiten van het Zweedse voorzitterschap i.


En verder...

...zijn Commissievoorzitter Von der Leyen i en voorzitter van de Europese Raad i Michel i in Frankfurt om het 25-jarig bestaan van de Europese Centrale Bank i te vieren.

...ontvangt Eurocommissaris Dombrovskis i de Nederlandse minister voor Ontwikkelingssamenwerking en Handel Schreinemacher i.


Europa in een oogopslag

 

Datum & tijd

Organisatie

Agenda

24 mei

Europese Commissie

College van Commissarissen

24 mei, 15:00

Europees Parlement (AFCO)

Vergadering van de EP-commissie Constitutionele Zaken

24 mei, 9:00

Europees Parlement (PECH)

Vergadering van de EP-commissie Visserij

24 mei

Raad van de EU

Raad van de Europese Economische Ruimte

24 mei

Europese Centrale Bank

Ursula von der Leyen en Charles Michel zijn in Frankfurt voor het 25-jarig bestaan van de ECB

24 mei

Europese Commissie

Eurocommissaris Dombrovskis ontvangt minister Schreinemacher