Motie Alkaya over het opheffen van de uitzonderingspositie van het ministerie van Defensie met betrekking tot de eindejaarsmarge - Financieel jaarverslag van het Rijk 2022

Deze motie i is onder nr. 5 toegevoegd aan dossier 36360 - Financieel jaarverslag van het Rijk 2022.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Financieel jaarverslag van het Rijk 2022; Motie; Motie van het lid Alkaya over het opheffen van de uitzonderingspositie van het ministerie van Defensie met betrekking tot de eindejaarsmarge
Document­datum 31-05-2023
Publicatie­datum 31-05-2023
Nummer KST363605
Kenmerk 36360, nr. 5
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022-

2023

36 360

Financieel jaarverslag van het Rijk 2022

Nr. 5

MOTIE VAN HET LID ALKAYA

Voorgesteld 31 mei 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het financieel beheer bij het Ministerie van Defensie al jaren niet op orde is;

constaterende dat het Ministerie van Defensie jaar in, jaar uit niet in staat is om begroot geld uit te geven en geld blijft doorschuiven naar volgende jaren;

verzoekt de regering de uitzonderingspositie met betrekking tot de eindejaarsmarge van het Ministerie van Defensie voor de reguliere uitgaven op te heffen;

verzoekt de regering alle kasdoorschuiven van het Ministerie van Defensie die meer dan drie opeenvolgende jaren hebben plaatsgevonden ten goede te laten komen aan de algemene middelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Alkaya

kst-36360-5 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 36 360, nr. 5


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.