Motie Kops over het openbaar maken van de gasexportcontracten - Voorzienings- en leveringszekerheid energie

Deze motie i is onder nr. 423 toegevoegd aan dossier 29023 - Voorzienings- en leveringszekerheid energie.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorzienings- en leveringszekerheid energie; Motie; Motie van het lid Kops over het openbaar maken van de gasexportcontracten
Document­datum 31-05-2023
Publicatie­datum 31-05-2023
Nummer KST29023423
Kenmerk 29023, nr. 423
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022-2023

29 023

Voorzienings- en leveringszekerheid energie

Nr. 423

MOTIE VAN HET LID KOPS

Voorgesteld 31 mei 2023 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering de gasexportcontracten openbaar te maken, en gaat over tot de orde van de dag.

Kops

kst-29023-423 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 29 023, nr. 423


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.