Motie Kops over het onmiddellijk stoppen met het exporteren van gas - Voorzienings- en leveringszekerheid energie

Deze motie i is onder nr. 424 toegevoegd aan dossier 29023 - Voorzienings- en leveringszekerheid energie.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorzienings- en leveringszekerheid energie; Motie; Motie van het lid Kops over het onmiddellijk stoppen met het exporteren van gas
Document­datum 31-05-2023
Publicatie­datum 31-05-2023
Nummer KST29023424
Kenmerk 29023, nr. 424
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022-2023

29 023

Voorzienings- en leveringszekerheid energie

Nr. 424

MOTIE VAN HET LID KOPS

Voorgesteld 31 mei 2023 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland bijna net zoveel gas exporteert als het zelf oppompt;

verzoekt de regering onmiddellijk te stoppen met het exporteren van gas, en gaat over tot de orde van de dag.

Kops

kst-29023-424 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 29 023, nr. 424


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.