Standpunt van de Raad over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 van de EU voor het begrotingsjaar 2023 2023/C 190/01

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 31 mei 2023 gepubliceerd en is op 16 mei 2023 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit van de Raad tot vaststelling van het standpunt van de Raad over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2023 2023/C 190/01

officiële Engelstalige titel

Council Decision adopting the Council’s position on draft amending budget No 1 of the European Union for the financial year 2023 2023/C 190/01
 
Rechtsinstrument Besluit
Regdoc-nummer ST(2023)8565
Origineel voorstel COM(2023)150
Celex-nummer i 32023D0531(01)

3.

Key dates

Document 16-05-2023; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 31-05-2023; PB C 190 p. 1-2
Inwerkingtreding 16-05-2023; in werking zie enig art
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Origineel voorstel

 

5.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.