Gewijzigde motie Omtzigt ter vervanging van 29023-422 over een energiestrategie om in Nederland gewonnen gas beschikbaar te stellen aan de Nederlandse consument - Voorzienings- en leveringszekerheid energie

Deze gewijzigde motie is onder nr. 428 toegevoegd aan dossier 29023 - Voorzienings- en leveringszekerheid energie.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorzienings- en leveringszekerheid energie; Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van het lid Omtzigt t.v.v. 29023-422 over een energiestrategie om in Nederland gewonnen gas beschikbaar te stellen aan de Nederlandse consument
Document­datum 31-05-2023
Publicatie­datum 01-06-2023
Nummer KST29023428
Kenmerk 29023, nr. 428
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022-

2023

29 023

Voorzienings- en leveringszekerheid energie

Nr. 428

GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID OMTZIGT TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 422

Voorgesteld 31 mei 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat Nederland een coherente en langjarige energiestrategie nodig heeft, waarbij leveringszekerheid en betaalbaarheid belangrijke uitgangspunten zijn;

verzoekt de regering binnen een halfjaar een energiestrategie te presenteren waarbij ernaar gestreefd wordt dat in Nederland gewonnen gas, bijvoorbeeld op de Noordzee, beschikbaar is voor de Nederlandse consument en tevens duidelijk gemaakt wordt wat de verhouding is tussen Nederland als doorvoerland van gas en het van het gas afhalen van Nederlandse huishoudens,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

kst-29023-428 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 29 023, nr. 428


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.