Gewijzigde motie Omtzigt c.s. ter vervanging van 29023-421 over een onderzoek door de Algemene Rekenkamer naar de werking en de doelmatigheid van het prijsplafond en de andere energiesubsidies - Voorzienings- en leveringszekerheid energie

Deze gewijzigde motie is onder nr. 427 toegevoegd aan dossier 29023 - Voorzienings- en leveringszekerheid energie.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorzienings- en leveringszekerheid energie; Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. t.v.v. 29023-421 over een onderzoek door de Algemene Rekenkamer naar de werking en de doelmatigheid van het prijsplafond en de andere energiesubsidies
Document­datum 31-05-2023
Publicatie­datum 01-06-2023
Nummer KST29023427
Kenmerk 29023, nr. 427
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022-

2023

29 023

Voorzienings- en leveringszekerheid energie

Nr. 427

GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 421

Voorgesteld 31 mei 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het prijsplafond en andere energiesubsidies voor huishoudens de staatskas miljarden heeft gekost en de gasprijs desondanks zeer hoog is;

constaterende dat de regering op Prinsjesdag nieuwe maatregelen wil nemen;

besluit de ARK te verzoeken onderzoek te doen naar de werking, doelmatigheid en doeltreffendheid van het prijsplafond en andere energiesubsidies, en te vragen om een tussenevaluatie voor Prinsjesdag op te leveren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt Van der Plas Dassen Azarkan Van Haga Eerdmans

kst-29023-427 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 29 023, nr. 427


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.