Besluit 2023/1116 - Sluiting van het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van Marrakesh tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, wat betreft de Overeenkomst inzake visserijsubsidies

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 8 juni 2023 gepubliceerd en is op 25 mei 2023 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit (EU) 2023/1116 van de Raad van 25 mei 2023 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van Marrakesh tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, wat betreft de Overeenkomst inzake visserijsubsidies

officiële Engelstalige titel

Council Decision (EU) 2023/1116 of 25 May 2023 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol amending the Marrakesh Agreement establishing the World Trade Organization, as regards the Agreement on fisheries subsidies
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2023/1116
Regdoc-nummer ST(2022)14557
Origineel voorstel COM(2022)582 NLEN
Celex-nummer i 32023D1116

3.

Key dates

Document 25-05-2023; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 08-06-2023; PB L 148 p. 1-2
Inwerkingtreding 25-05-2023; in werking datum document zie art 4
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Origineel voorstel

 

5.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.