Verordening 2023/1321 - Wijziging van Verordening (EU) 2020/2170 wat de toepassing van tariefcontingenten van de Unie en andere invoerquota op bepaalde naar Noord-Ierland overgebrachte staalproducten betreft

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening is op 30 juni 2023 gepubliceerd en is op 1 juli 2023 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EU) 2023/1321 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2023 tot wijziging van Verordening (EU) 2020/2170 wat de toepassing van tariefcontingenten van de Unie en andere invoerquota op bepaalde naar Noord-Ierland overgebrachte staalproducten betreft

officiële Engelstalige titel

Regulation (EU) 2023/1321 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2023 amending Regulation (EU) 2020/2170 as regards the application of Union tariff rate quotas and other import quotas to certain steel products transferred to Northern Ireland
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2023/1321
Origineel voorstel COM(2023)125 NLEN
Celex-nummer i 32023R1321

3.

Key dates

Document 14-06-2023; datum van ondertekening
Bekendmaking in Publicatieblad 30-06-2023; PB L 166 p. 1-5
Ondertekening 14-06-2023
Inwerkingtreding 01-07-2023; in werking datum publicatie +1 zie art 2
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Origineel voorstel

 

5.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.