Richtlijn 2023/1791 - Energie-efficiëntie en tot wijziging van Verordening (EU) 2023/955 (herschikking)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn is op 20 september 2023 gepubliceerd, is op 10 oktober 2023 in werking getreden en moest uiterlijk op 11 januari 2024 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn (EU) 2023/1791 van het Europees Parlement en de Raad van 13 september 2023 betreffende energie-efficiëntie en tot wijziging van Verordening (EU) 2023/955 (herschikking)

officiële Engelstalige titel

Directive (EU) 2023/1791 of the European Parliament and of the Council of 13 September 2023 on energy efficiency and amending Regulation (EU) 2023/955 (recast)
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 2023/1791
Origineel voorstel COM(2021)558 NLEN
Celex-nummer i 32023L1791

3.

Key dates

Document 13-09-2023; datum van ondertekening
Bekendmaking in Publicatieblad 20-09-2023; PB L 231 p. 1-111
Ondertekening 13-09-2023
Inwerkingtreding 10-10-2023; in werking datum publicatie +20 zie art 39
30-06-2024; Toepassing Gedeeltelijke toepassing zie art 39
12-10-2025; Toepassing Gedeeltelijke toepassing zie art 39
Deadline 30-04-2024; zie art 35.3
31-10-2025; Heroverweging zie art 35.2
28-02-2027; zie art 35.7
31-10-2032; zie art 35.8
Einde geldigheid 31-12-9999
Omzetting 11-01-2024; zie art. 36.1
01-02-2024; zie art. 36.1
15-05-2024; zie art. 36.1
31-12-2024; zie art. 36.1
11-10-2025; zie art. 36.1

4.

Origineel voorstel

 

5.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie en tot slot een overzicht van relevante raadplegingen.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.