D66 presenteert verkiezingsprogramma 'Nieuwe energie voor Nederland'

vrijdag 22 september 2023, 11:30

DEN HAAG (PDC i) - Op 22 september heeft D66 haar conceptverkiezingsprogramma 'Nieuwe energie voor Nederland' voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen gepresenteerd. Belangrijke thema's in het programma zijn klimaat, onderwijs en bestaanszekerheid.

Zo wil de partij dat Nederland in 2040 klimaatneutraal is, tien jaar eerder dan volgens de plannen van het huidige demissionaire kabinet. In 2030 wil D66 50 procent minder grondstoffen gebruiken en in 2050 zou Nederland helemaal circulair moeten zijn. Om de extra kosten die er nu nog zijn als gevolg van deze transitie te compenseren wil de partij burgers een klimaatbonus van 250 euro per jaar geven.

Op sociaal gebied wil D66, net als veel andere partijen, het minimumloon verhogen. De partij wil daarnaast het huidige toeslagenstelsel vervangen door een nieuw systeem waarbij burgers een individueel basisbedrag krijgen. Kinderopvang zou gratis moeten zijn en de partij streeft naar een uitbreiding van het ouderschap waarmee werkende ouders de mogelijkheid krijgen samen in totaal een jaar betaald verlof te kunnen opnemen.

De partij wil flink investeren in onderwijs, onder andere door het lerarentekort grondig aan te pakken met betere salarissen en arbeidsvoorwaarden. Ook wil de partij ervoor zorgen dat mbo studenten evenveel studiebeurs krijgen als studenten op hogescholen en universiteiten.

Het programma wordt volgende maand definitief vastgesteld op het congres van de partij.

Bron: D66, NOS