Besluit 2023/2467 - Standpunt EU in het Gemengd Comité inzake onderlinge erkenning van beroepskwalificaties dat is ingesteld in het kader van de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada en de EU over de voorgenomen vaststelling van een besluit betreffende een overeenkomst inzake de wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties voor architecten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 23 oktober 2023 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit (EU) 2023/2467 van de Raad van 23 oktober 2023 over het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Gemengd Comité inzake wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties dat is ingesteld in het kader van de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds, over de voorgenomen vaststelling van een besluit betreffende een overeenkomst inzake de wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties voor architecten

officiële Engelstalige titel

Council Decision (EU) 2023/2467 of 23 October 2023 on the position to be taken on behalf of the Union within the Joint Committee on Mutual Recognition of Professional Qualifications established under the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) between Canada, of the one part, and the European Union and its Member States, of the other part, as regards the adoption of a decision on an agreement on the mutual recognition of professional qualifications for architects
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2023/2467
Regdoc-nummer ST(2022)11527
Origineel voorstel COM(2022)343 NLEN
Celex-nummer i 32023D2467

3.

Key dates

Document 23-08-2023; Datum goedkeuring
Inwerkingtreding 23-10-2023; in werking datum document zie art 2
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Origineel voorstel

 

5.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.