Twee moties in Eerste Kamer bij behandeling van wetsvoorstel 36435 VI - Wijziging begroting Justitie en Veiligheid 2023 (samenhangend met Miljoenennota)

dinsdag 21 november 2023

Bij wetsvoorstel 36435 VI - Wijziging begroting Justitie en Veiligheid 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota) zijn twee moties ondergebracht.