36471 NL - ongeclassificeerd
Kabinetsformatie 2023

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Kabinetsformatie 2023

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer tien moties ingediend.

3.

Documenten

(152 stuks)

2 27 november 2023, brief, nr. 1     KST364711
Brief Kamer; Brief van de Voorzitter over de opdracht aan de verkenner van 24 november 2023
 
2 28 november 2023, brief, nr. 2     KST364712
Brief Kamer; Brief van de Voorzitter over de opdracht aan de verkenner van 28 november 2023
 
2 1 december 2023, brief, nr. 3     KST364713
Brief van de verkenner over uitstel toezending verslag
 
2 3 juni 2024, brief, 36550; nr. 3     KST365503
Brief regering; Reactie op verzoek commissie over een verschillenanalyse tussen de Voorjaarsnota en de financiële tabel van het hoofdlijnenakkoord - Voorjaarsnota 2024
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.