Wetsvoorstel ingetrokken: 31938 - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van enige andere wetten, strekkende tot wijziging van het sanctiestelsel, tot wijziging van de leeftijdsgrenzen in het strafrecht en tot aanscherping van de bepalingen inzake voorlopige hechtenis

dinsdag 6 februari 2024

Bij wetsvoorstel 31938 - Initiatiefvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van enige andere wetten, strekkende tot wijziging van het sanctiestelsel, tot wijziging van de leeftijdsgrenzen in het strafrecht en tot aanscherping van de bepalingen inzake voorlopige hechtenis is een brief houdende intrekking van een of meer wetsvoorstellen ondergebracht.