Wet in Staatsblad: 36323 (R2182) - Goedkeuren verdrag mbt aansprakelijkheid bij schade bij vervoer over zee van gevaarlijke stoffen

vrijdag 24 mei 2024

Het wetsvoortstel 36323 (R2182) - Goedkeuring verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade i.v.m. het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen is verheven tot wet en vandaag in het Staatsblad gepubliceerd.