Besluitpunt "Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van / Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2024-05-23
volgnummer 38
 

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.M. de / Jonge - 15 april 2024 / Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2024 / (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 36550-IIB

Besluit:

Inbreng feitelijke vragen heeft reeds plaatsgevonden op 17 mei 2024 te 14.00

uur.