Brief commissie aan min. BuHa-OS: Verzoek de stand van zaken uitvoering motie Thijssen c.s. (Kamerstuk 36435-XVII nr. 10) en herbeoordeling van de exportkredietverzekering LNG-project TotalEnergies in Mozambique

donderdag 13 juni 2024

Bij wetsvoorstel 36435 XVII - Wijziging begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota) is een brief ondergebracht.