Artikelen bij COM(2010)556 - Financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds in 2011 en 2012 en van de eerste tranche voor 2011 - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 19 januari 2021
kalender

Artikelen bij COM(2010)556 - Financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds in 2011 en 2012 en van de eerste tranche voor 2011

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.


Artikel 1

Het maximum voor de jaarlijkse EOF-bijdrage van de lidstaten voor 2012 wordt vastgesteld op 4 000 000 000 euro voor de Commissie en 350 000 000 euro voor de Europese Investeringsbank.

Artikel 2

De jaarlijkse EOF-bijdrage van de lidstaten voor 2011 is vastgesteld op 3 690 000 000 euro voor de Commissie en 210 000 000 euro voor de Europese Investeringsbank.

Artikel 3

De individuele bijdragen die de lidstaten voor de eerste tranche van 2011 aan de Commissie en de Europese Investeringsbank moeten betalen, zijn in de tabel in de bijlage opgenomen.

Artikel 4

Dit besluit is van toepassing vanaf de datum waarop het wordt vastgesteld.

Artikel 5

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.