COM(2010)556 - Financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds in 2011 en 2012 en van de eerste tranche voor 2011 - EU monitor

EU monitor
Woensdag 5 augustus 2020
kalender

COM(2010)556 EUe
Financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds in 2011 en 2012 en van de eerste tranche voor 2011

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit Besluit i is opgesteld door de Dienst voor samenwerking EuropeAid (AIDCO) i van de Europese Commissie en op 14 oktober 2010 gepubliceerd.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van de financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds in 2011 en 2012 en van de eerste tranche voor 2011

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION on the financial contributions to be paid by the Member States to finance the European Development Fund in 2011 and 2012, including the first instalment for 2011
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2010)556 NLEN
Extra COM-nummers COM(2010)556
Procedurenummer i 2010/0288(NLE)
Celex-nummer i 52010PC0556

2.

Key dates

Document 14-10-2010
Online publicatie 16-10-2010
Besluit 14-12-2010

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.