Interinstitutioneel nummer

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Het interinstitutionele nummer is een nummerreeks die binnen de Europese Unie i toegekend wordt aan voorstellen voor regelgeving van de Europese Commissie i.

Binnen de Europese Unie worden nog een aantal andere nummerseries gebruikt. Iedere instelling heeft één of meerdere sets documenten met ieder een eigen nummering. Die reeksen komen niet overeen met elkaar of het interinstitutioneel nummer.

Hoe ziet het interinstitutionele nummer eruit?

Het interinstitutioneel nummer is als volgt opgebouwd:

jaar

/nummer

(code)

Zo heeft bijvoorbeeld het voorstel van de dienstenrichtlijn als interinstitutioneel nummer: 2004/0001(COD).

Het nummer telt altijd 4 cijfers. Nummers onder de 1000 worden - zoals in het voorbeeld hierboven - aangevuld met extra nullen.

Alternatieve schrijfwijze

Bovenstaande annotatie wordt het meest gebruikt voor het interinstitutionele nummer. Een andere vaker voorkomende schrijfwijze is:

code

jaar

/nummer

Hetgeen in de praktijk neerkomt op: COD 2004/0001.

Er zijn verder nog varianten waar de '()' weg wordt gelaten en wordt vervangen door een spatie, door een '/' of door een ':'. Het wisselen tussen gebruikte scheidingstekens komt in beide bovenstaande annotaties voor.

Dan zijn er ook varianten waar de extra nullen - indien nodig - niet worden toegevoegd.

In een enkel geval wordt de code helemaal weggelaten, hetgeen verwarring kan opleveren met het wetgevingsnummer i.

Voorheen werden alleen de laatste twee cijfers van het jaar gebruikt, maar dat is al langere tijd in onbruik geraakt. In oude documenten staan er soms nog wel interinstitutionele nummers met een tweecijferig jaartal.

Ieder interinstitutioneel nummer bevat een code. Die code verwijst naar de besluitvormingsprocedure die wordt gebruikt voor de behandeling van dat voorstel voor regelgeving.

 

ACC

Akkoordprocedure i

ACI

Besluiten binnen het interinstitutioneel akkoord i

APP / AVC

Instemmingsprocedure i

CNS

Raadplegingsprocedure i

COD

Gewone wetgevingsprocedure (voorheen: medebeslissingsprocedure) i

NLE

Niet-wetgevende procedure i

PRT

Sociaal protocol i

SYN

Samenwerkingsprocedure i

Ieder nummer is uniek. Het wordt aan een voorstel toegekend wanneer de Commissie dat voorstel naar de Raad i en het Europees Parlement i stuurt.

Interinstitutionele nummers en dossiers

Een nieuw voorstel waar een interinstitutioneel nummer aan wordt toegekend, is het begin van een dossier in de wetgevende database van de Europese Unie. In de wetgevende database staan bij een voorstel alle documenten die bij dat dossier horen, niet alleen het eerste document op basis waarvan het dossier is aangemaakt.

In sommige gevallen worden er in de wetgevende database nieuwe dossiers aangemaakt die onder een eerder toegekend interinstitutioneel nummer vallen. Dat komt voor bij aanvullingen of extra documentatie die bij een wetgevend voorstel horen, maar niet direct onder dat dossier zijn geschaard. Zo kreeg het voorstel voor een verordening inzake diergezondheid het interinstitutionele nummer 2013/0136(COD) toegekend. Het bijbehorende impact assessment is in de wetgevende database een apart dossier, maar heeft wel hetzelfde interinstitutionele nummer als het wetgevend voorstel. Bijna twee jaar later bracht de Commissie een document uit waar zij het standpunt van de Raad toelichtte in een mededeling aan het Europees Parlement. Ook dat werd een eigen dossier in de wetgevingsdatabase van de EU, maar kreeg hetzelfde interinstitutionele nummer als het originele voorstel.

Gerelateerde nummerreeksen

Zowel de Raad van Ministers als het Europees Parlement kennen eigen nummers toe aan documenten die zij van de Commissie ontvangen. De Commissie heeft een aantal nummerseries i in gebruik waar vaak naar verwezen wordt, waarvan het COM-nummer i het meest bekend is.