Overwegingen bij COM(2010)556 - Financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds in 2011 en 2012 en van de eerste tranche voor 2011 - EU monitor

EU monitor
Woensdag 15 juli 2020
kalender

Overwegingen bij COM(2010)556 - Financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds in 2011 en 2012 en van de eerste tranche voor 2011

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 
 
(1) Volgens de procedure van de artikelen 57 tot en met 61 van het Financieel Reglement van het tiende EOF moet de Commissie vóór 15 oktober 2010 een voorstel indienen voor het maximum van de jaarlijkse bijdrage van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds (hierna 'EOF' genoemd) voor 2012, de jaarlijkse bijdrage voor 2011 en de eerste tranche voor 2011.

(2) Artikel 58, lid 2, van het Financieel Reglement van het tiende EOF bepaalt dat bij de verzoeken om bijdragen eerst in chronologische volgorde de bedragen voor vorige EOF's worden opgebruikt. Daarom moet ook op grond van artikel 58, lid 2, van het Financieel Reglement van het tiende EOF een verzoek om bijdragen in het kader van het negende EOF worden gedaan. In 2011 zal het eerste verzoek in het kader van het tiende EOF worden gedaan.

(3) Overeenkomstig artikel 145 van het Financieel Reglement van het tiende EOF heeft de Europese Investeringsbank de Commissie haar bijgewerkte vastleggings- en betalingsramingen voor de door haar beheerde instrumenten toegezonden.

(4) De Raad moet uiterlijk op 15 november 2010 een besluit over dit voorstel nemen en de lidstaten moeten de eerste tranche van de bijdrage voor 2011 uiterlijk op 21 januari 2011 voldoen.