Bijlagen bij COM(2010)556 - Financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds in 2011 en 2012 en van de eerste tranche voor 2011 - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 19 januari 2021
kalender

Bijlagen bij COM(2010)556 - Financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds in 2011 en 2012 en van de eerste tranche voor 2011

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

BIJLAGE

Eerste tranche van de bijdragen voor 2011 (in euro)

[pic]

[1] PB L 247 van 9.9.2006, blz. 32.

[2] PB L 78 van 19.3.2008, blz. 1.