Artikelen bij COM(2010)363 - Standpunt EU tijdens de bijeenkomst van de ministerraad van de Energiegemeenschap (Skopje, 24 september 2010)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.Enig artikel

Met het oog op de bijeenkomst van de ministerraad van de Energiegemeenschap op 24 september 2010 in Skopje wordt het standpunt van de Europese Unie met betrekking tot de onderwerpen waarop artikel 218, lid 9, van het Verdrag van toepassing is, uiteengezet in de bijlage bij dit besluit.