COM(2010)363 EU
Standpunt EU tijdens de bijeenkomst van de ministerraad van de Energiegemeenschap (Skopje, 24 september 2010)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een besluit van de Raad over het door de Europese Unie in te nemen standpunt tijdens de bijeenkomst van de ministerraad van de Energiegemeenschap (Skopje, 24 september 2010)

officiële Engelstalige titel

Proposal for a Council Decision on establishing the European Union position within the Ministerial Council of the Energy Community (Skopje, 24 September 2010)
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2010)363 NLEN
Extra COM-nummers COM(2010)363
Procedurenummer i 2010/0202(NLE)
Celex-nummer i 52010PC0363

2.

Key dates

Document 06-07-2010
Online publicatie 08-07-2010
Besluit 13-09-2010

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.