Artikelen bij COM(2007)422-1 - Ondertekening van de overeenkomst met Servië inzake de versoepeling van de afgifte van visa voor kort verblijf

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.Enig artikel

Onder voorbehoud van de mogelijke sluiting op een later tijdstip wordt de voorzitter van de Raad hierbij gemachtigd de persoon/personen aan te wijzen die is/zijn gemachtigd om namens de Europese Gemeenschap de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Servië inzake de versoepeling van de afgifte van visa voor kort verblijf, alsmede de bijbehorende documenten, zijnde de tekst van de overeenkomst, een protocol en de verklaringen, te ondertekenen.