COM(2007)422 EU - Besluit
Ondertekening van de overeenkomst met Servië inzake de versoepeling van de afgifte van visa voor kort verblijf

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit Besluit i is opgesteld door het Directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken (JUST) i van de Europese Commissie en op 18 juli 2007 gepubliceerd.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Servië inzake de versoepeling van de afgifte van visa voor kort verblijf

officiële Engelstalige titel

Proposal for a Council Decision on the signature of the Agreement between the European Community and the Republic of Serbia on the facilitation of issuance of short-stay visas
 
Rechtsinstrument Besluit
COM-nummer i COM(2007)422 NLEN
Extra COM-nummers COM(2007)422
Celex-nummer i 52007PC0422(01)

2.

Key dates

Document 18-07-2007
Online publicatie 18-07-2007
Besluit 18-09-2007

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.