Artikelen bij COM(2013)693 - Standpunt EU bij de VN over uniforme bepalingen voor verbeterde emissiebeheerinrichtingen voor zware bedrijfsvoertuigen, trekkers, en bepaalde mobiele machines

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.Enig artikel

In het Administratief Comité van de Herziene Overeenkomst van 1958 stemt de Europese Unie, vertegenwoordigd door de Commissie, voor het ontwerpreglement van de VN/ECE betreffende uniforme bepalingen voor de goedkeuring van verbeterde emissiebeheerinrichtingen voor zware bedrijfsvoertuigen, landbouw- en bosbouwtrekkers en niet voor de weg bestemde mobiele machines die zijn uitgerust met motoren met compressieontsteking zoals vervat in document ECE TRANS/ WP.29/ /2013/119.