Artikelen bij COM(2022)455 - Standpunt EU inzake uitbreiding toepassingsgebied van de regeling mbt door overheden gesteunde exportkredieten voor projecten voor duurzame energie, klimaatadaptatie en water

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.


Artikel 1

Het standpunt dat namens de Unie moet worden ingenomen ten aanzien van de vaststelling door de deelnemers aan de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten (“de regeling”) van een besluit tot uitbreiding van het toepassingsgebied van de sectorovereenkomst inzake exportkredieten voor projecten op het gebied van duurzame energie, de matiging van en de aanpassing aan klimaatverandering en water, die is opgenomen in bijlage 4 bij de regeling, wordt gebaseerd op de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Als tijdens of voor een vergadering van de deelnemers nieuwe voorstellen met betrekking tot de inhoud van de bijlage bij dit besluit worden gedaan waarover de Unie nog geen standpunt heeft ingenomen, wordt het standpunt van de Unie door middel van coördinatie door de Unie bepaald voordat de deelnemers wordt gevraagd een wijziging van de regeling aan te nemen. In dergelijke gevallen is het standpunt van de Unie in overeenstemming met het bestaande beleid en de bestaande wetgeving.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot de Commissie.