COM(2022)455 EU
Standpunt EU inzake uitbreiding toepassingsgebied van de regeling mbt door overheden gesteunde exportkredieten voor projecten voor duurzame energie, klimaatadaptatie en water

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot bepaling van het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen ten aanzien van het besluit van de deelnemers aan de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten om het toepassingsgebied van de sectorovereenkomst inzake exportkredieten voor projecten op het gebied van duurzame energie, de matiging van en de aanpassing aan klimaatverandering en water uit te breiden

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be adopted on the Union's behalf with regard to the decision of the Participants to the Arrangement on Officially Supported Export Credits to expand the scope of the Sector Understanding on Export Credits for Renewable Energy, Climate Change Mitigation and Adaptation and Water Projects
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2022)455 NLEN
Extra COM-nummers COM(2022)455
Procedurenummer i 2022/0276(NLE)
Celex-nummer i 52022PC0455

2.

Key dates

Document 15-09-2022
Online publicatie 15-09-2022
Besluit 14-07-2023; Besluit 2023/1573
Bekendmaking in Publicatieblad i 31-07-2023; PB L 192 p. 19-20

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.