Besluit 2023/1573 - Standpunt EU over het besluit van de deelnemers aan de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten betreffende wijzigingen van de sectorovereenkomst inzake exportkredieten voor hernieuwbare energie, de matiging van en de aanpassing aan de klimaatverandering en waterprojecten in bijlage IV bij die regeling

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 31 juli 2023 gepubliceerd en is op 14 juli 2023 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit (EU) 2023/1573 van de Raad van 14 juli 2023 tot vaststelling van het namens de Europese Unie in te nemen standpunt over het besluit van de deelnemers aan de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten betreffende wijzigingen van de sectorovereenkomst inzake exportkredieten voor hernieuwbare energie, de matiging van en de aanpassing aan de klimaatverandering en waterprojecten in bijlage IV bij die regeling

officiële Engelstalige titel

Council Decision (EU) 2023/1573 of 14 July 2023 establishing the position to be taken on behalf of the European Union regarding the decision of the Participants to the Arrangement on Officially Supported Export Credits on amendments to the Sector Understanding on Export Credits for Renewable Energy, Climate Change Mitigation and Adaptation, and Water Projects contained in Annex IV to that Arrangement
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2023/1573
Regdoc-nummer ST(2023)10121
Origineel voorstel COM(2022)455 NLEN
Celex-nummer i 32023D1573

3.

Key dates

Document 14-07-2023; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 31-07-2023; PB L 192 p. 19-20
Inwerkingtreding 14-07-2023; in werking datum document zie art 2
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Origineel voorstel

 

5.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.