Toelichting bij COM(1994)436-2 - Grensoverschrijdende credit-overschrijvingen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

dossier COM(1994)436-2 - Grensoverschrijdende credit-overschrijvingen.
bron COM(1994)436 NLEN
datum 18-11-1994
Avis juridique important

|
51994PC0436

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN VAN DE RAAD betreffende grensoverschrijdende credit-overschrijvingen /* COM/94/436DEF - COD 94/0242 */

Publicatieblad Nr. C 360 van 17/12/1994 blz. 0013