COM(1994)436 EU - Richtlijn
Grensoverschrijdende credit-overschrijvingen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze Richtlijn i is opgesteld en op 18 november 1994 voorgelegd aan de Raad van de Europese Unie en ter medebeslissing i aan het Europees Parlement.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN VAN DE RAAD betreffende grensoverschrijdende credit-overschrijvingen

officiële Engelstalige titel

Proposal for a EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL DIRECTIVE on cross-border transfers
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Besluitvormingsprocedure Gewone wetgevingsprocedure (COD)
COM-nummer i COM(1994)436 NLEN
Extra COM-nummers COM(1995)264; SEC(1995)1976; COM(1996)172
Procedurenummer i 1994/0242(COD)
Celex-nummer i 51994PC0436

2.

Key dates

Document 18-11-1994
Online publicatie 18-11-1994
Besluit 27-01-1997; Richtlijn 1997/5
Bekendmaking in Publicatieblad i 14-02-1997; Special edition in Hungarian: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 002,OJ L 43, 14.2.1997,Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Slovenian: Chapter 06 Volume 002

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.